HVORDAN FUNGERER DIT PARFORHOLD?

For hvert spørgsmål afmærker du det svar, der kommer nærmest din sandhed.
1 betyder at spørgsmålet ingen sandhedsværdi har for dig,
9 betyder at det rammer dig lige på en prik – og
5 betyder midt imellem. Jo ærligere svar, jo mere præcis bedømmelse.

1……… 2……… 3……… 4……… 5……… 6……… 7……… 8……… 9………
slet ikke sandt………………nogenlunde…………………..virkelig sandt

1. Jeg deler personlige oplysninger med min partner.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Jeg tænker tit på min partner i løbet af af dagen
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Jeg vil aldrig lade noget eller komme imellem os
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Min partner støtter mig følelsesmæssigt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Vores forhold er romantisk
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Min kærlighed til min partner vil formentlig var resten af livet
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Vi kommunikerer godt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Jeg kan ikke forestillig mig, at jeg vil være lige så lykkelig med en anden
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Jeg vil altid føle et stort ansvar over for min partner
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Jeg stoler på min partner
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Vores forhold er lidenskabeligt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Jeg tror på, at mit forhold til min partner vil fortsætte
1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Jeg synes, at  ______ virkelig forstår mig.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Jeg vil hellere være sammen med min partner end med andre
1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. Vores forhold er stabilt, og jeg har tiltro til det
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Din total score er  som fordeles ud på tre forskellige områder. Svaret ser du i det område i tabellen, der modsvarer din score på det pågældende område:

 SCORE

Intimitet

Passion 

Forpligtelse: 

1–5

Du føler ikke megen intimitet i dit forhold. Men ægte kærlighed kan kun dårligt overleve ud, og den manglende intitimitet mellem jer giver distance og usikkerhed. Det er en alvorlig mangel i et kærlighedsforhold, og du er nok næppe optimalt lykkelig i forholdet.

Der mangler lidenskab i dit parforhold, og det er ikke underligt hvis du er frustrerede over det. Hvis din partner synes at forholdet er lidenskabeligt nok, så har du en dobbelt frustration. Det er en alvorlig mangel, som du næppe kan leve med i længden.

Du føler dig ikke særlig forpligtet i forholdet, og derfor er du sikkert nem at lokke, hvis der viser sig noget mere interessant. Hvis du overhovedet er interesseret i at fortsætte forholdet, så skal der arbejdes på dette felt – uanset scoren på område A og B!

6–7

Intimiteten mellem jer er der, men den er noget lunken, og du føler dig nok ikke særligt tæt på din partner. Det er måske ikke et problem lige nu – men det kan nemt udvikle sig til at blive det.

Lidenskaben er et godt stykke under kogepunktet. Hvis I begge har det fint med dét, og hvis scoren er høj på område A og C – så kan forholdet måske godt overleve. Men hvis én af jer mangler lidenskab og den anden ikke gør, så er der problemer i sigte. Det er bedre at forsøge at rette op på det nu end at vente til problemerne melder sig!

Du føler dig kun halvvejs forpligtet i dit parforhold. Hvis der ikke dukker større problemer om mellem jer, er det sikkert også godt nok – men hvis I kommer i modvind, kan det være, at forholdet revner. Mener du forholdet seriøst, må du arbejde på at øge din følelse af ansvar og forpligtelse over for din partner.

8–9

Du er tæt på din partner og har det godt med nærheden mellem jer. Gør, hvad du kan for at bibeholde intimiteten – tag den ikke for givet, men arbejd bevidst på at holde og øge den.

Du er vældig tilfreds med dit lidenskabelige parforhold, og det må være dejligt! Sæt pris på det og sørg for at pleje og vedligeholde passionen mellem jer. Et velfungerende parforhold kommer ikke af sig selv – og lidenskab alene gør det ikke, så sørg også for at arbejde på forholdet inden for de to andre områder.

Du har stærke følelser af ansvar og forpligtelse i dit parforhold, og er det gensidigt, kan I sikkert ride enhver storm af. Men et forhold lever ikke af forpligtelse alene – det skal også være varmt og sjovt. Er det det?

·         Hvis en af dine scores var under 5, kan jeres parforhold være i knibe, og parterapi kan måske hjælpe forholdet på ret køl.

·         Hvis dine scores er mellem 6 og 7 er der nok ingen umiddelbar fare - men der er stadig områder, der kan fungere bedre

·       Hvis dine scores ligger mellem 8 og 9 på alle områder, så er jeres parforhold formentlig godt, solidt og passioneret. Plej det godt!

Læs også artiklen om Kærlighedens Komponenter