har du mod på hverdagen?

For hvert spørgsmål afmærker du det svar, der kommer nærmest din sandhed. 1 betyder at spørgsmålet ingen sandhedsværdi har for dig, 9 betyder at det rammer dig lige på en prik - og 5 betyder midt imellem. Jo ærligere svar, jo mere præcis bedømmelse.

1......... 2......... 3......... 4......... 5......... 6......... 7......... 8......... 9........
slet ikke sandt....................nogenlunde........................virkelig sandt

1. Jeg stikker ikke hvide løgne
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Jeg er ærlig over for mig selv
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Det sker, at jeg undlader at sige sandheden for at skåne andre
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Jeg kan finde på at lyve eller fortie sandheden for at skåne mig selv  eller undgå konflikt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Jeg siger, hvad jeg mener og står fast ved mine holdninger - uanset hvem jeg står overfor
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Jeg er god til at langtidsplanlægge
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Jeg er rummelig over for mine omgivelser
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Jeg kan tilgive mig selv, når jeg har gjort noget dumt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Jeg holder fast i ønsker og ambitioner, selvom jeg fejler undervejs
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Jeg prøver altid at se tingene fra flere sider
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Jeg har ingen problemer med at indrømme, når jeg har taget fejl
1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Jeg har nemt ved at sige undskyld uden at forklare og forsvare mig
1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Jeg tager ikke kritik personligt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Det er ikke noget problem, når andre er uenige med mig
1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. Jeg lader andre få ret, hvis jeg synes det drejer sig om bagateller
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Din total score er  som fordeles ud på tre forskellige områder. Svaret ser du i det område i tabellen, der modsvarer din score på det pågældende område:

 

 SCORE

Ærlighed

Nærvær 

Fleksibilitet: 

1–5

Ærlighed er ikke din stærke side, og du ved godt, at du sommetider er fej. Overvej, hvad der står i vejen for ærligheden: et overdrevet behov for andres accept? Frygten for konflikter?  Angst for miste, såre, vække ubehag eller skabe afstand? Hvad det end er, findes forhindringerne kun i din fantasi og spænder ben for dit forhold til andre.

Tålmodighed og nærvær er ikke dine styrker, og konsekvensen kan være, at du forlanger for meget af dig selv og andre. Hvad mon der ligger bag din rastløshed eller opgivenhed? Med mange ufuldførte projekter kan det være svært at føle sig succesfuld og blive rigtig glad for sit liv.

Du kan have tendens til firkantede holdninger og forudindtagede meninger. Det kan være svært for dig at se verden fra andre perspektiver end dit eget, og det har formentlig kostet skår i både venskaber og kollegiale relationer. Det vil være godt for dig at arbejde på at øge din rummelighed og tolerance over for andres forskelligheder.

6–7

Du er overvejende ærlig, men har dog hang til hvide løgne og er nok noget konfliktsky. Vælg dine løgne med omhu. De skader din selvrespekt.

Du har fat i tålmodigheden, men nærvær og tillid og kan være udfordrende størrelser for dig.

Du forsøger at give slip og lade andre tankemønstre og handlemåder få plads, men du har en tendens til at se begrænsninger i stedet for muligheder.

8–9

Du er gennemgående ærlig, både over for dig selv og andre. Du er autentisk og har en stærk integritet, og både du selv og andre respekterer dig for det.

Du er både rummelig, tålmodig og nærværende, både når det gælder dig selv og andre. Det er gode byggesten i et lykkeligt liv med gode relationer.

Du er oftest fleksibel i tanke og handling og i stand til at se livet fra forskellige perspektiver. Det gør dig til en god ven, kollega og sparringspartner.

·      Jo højere score, jo mere hverdagsmod. Hverdagsmod er en kombination af faktorer, der giver et menneske lyst til at stå op om morgenen og en fornemmelse af, at tilværelsen har både indhold, retning og formål.