Fungerer din kernefamilie hensigtsmæssigt?


Gør sådan: Skemaet består af 15 udsagn om familien, og for hvert udsagn angiver familien en værdi for sandheden i udsagnet. 1 gives for "slet ikke sandt" og 9 gives for "virkeligt sandt". 5 betyder ”hverken eller” For hvert emne skal der markeres den værdi, der bedst repræsenterer situationen i familien.


Det bedste billede får du selvfølgelig, hvis skemaet udfyldes af hele familien i samråd ― og hvis svarene gives med størst mulig ærlighed.

1......... 2......... 3......... 4......... 5......... 6......... 7......... 8......... 9.........
slet ikke sandt......................nogenlunde............................virkelig sandt 1. Vi deler tanker, følelser og meninger åbent med hinanden, og der er ingen tabuer. Sarkasme og ironi undgår vi helst
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 2. Vi indrømmer åbent vores fejl og fiaskoer for hinanden og deler følelserne omkring dem
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 3. Vi opfatter os selv som et hold, der hører sammen og gerne vil samarbejde
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 4. Vi har et fælles, klart defineret værdisæt, som alle kender og lever efter
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 5. Vi er aktivt involveret i familien uden for vores private kreds og ser tit tanter, onkler, fætre, kusiner, bedsteforældre osv.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 6. Vi holder sammen, styrker og opmuntrer hinanden og taler åbent om det, der er svært
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 7. Vi er interesserede og nysgerrige overfor dem eller det, der er anderledes
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 8. Børnene anerkender de voksne som autoriteter, som de frit kan spørge om hjælp, råd og lov, og som de forventer at få støtte fra
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 9. Vi bruger en stor del af vores fritid på at være sammen med hinanden
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10. Når en i familien er vred, ked af det el.lgn., så er de andre interesserede og støttende i det omfang, den pågældende har brug for det - men han/hun kan også få lov at være i fred sammen med de andre
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 11. Vi lytter til og støtter hinanden uden at prøve at undgå det, der er svært eller forsøge at aflede opmærksomheden fra det
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 12. Vi respekterer hinanden og taler åbent om det, vi ikke forstår, kan lide eller er enige i
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 13. Vi kan godt skændes og være uenige uden at nogen føler sig afvist, straffet, forkert eller udenfor
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 14. Vi kan elske og hade hinanden, og det viser vi også tydeligt
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 15. I vores familie må vi godt være både vrede, glade, bange og kede af det uden at behøve føle sig forkert, skamfuld eller være bange for at såre nogen
  1 2 3 4 5 6 7 8 9


 16. Din total score er  som fordeles ud på tre forskellige områder. Svaret ser du i det område i tabellen, der modsvarer din score på det pågældende område:

   

   SCORE

  Tryghed 

  Støtte 

  Samhørighed 

  8–9

  Jeres familie er varm, åben og rummelig, og der er plads til at udvikle sig og prøve grænser. I har alle odds med jer for at skabe et godt og rigt liv for og med hinanden.

  Din familie er en tryg og sikker base - et godt afsæt for personlig udvikling og en solid start på tilværelsen for de yngste.

  I er nært forbundet med hinanden og føler, at I kan regne med hinanden på godt og ondt. De småting og mangler der er, bliver kompenseret af familiens mange styrker og ressourcer.

  4.5–7

  Stabiliteten i familien er svingende, og den følelsesmæssige uforudsigelighede er stor. Gode og dårlige perioder afløser hinanden, uden at nogen helt ved hvorfor. Måske tager familiens medlemmer enten overdrevet hensyn til hinanden eller slet ikke - og skifter muligvis mellem begge dele. Det er måske ikke et problem lige nu, men det kan nemt udvikle sig til at blive det. Du kan ikke vende skuden alene, men nogen skal jo begynde. Og hvorfor ikke dig?

  I er ikke altid gode til at støtte og opmuntre hinanden. Er I villige til at rose og anerkende hinanden, når det går godt? Og deler I også skulderklap ud, når det går skidt? Kan I lytte uden at give gode råd eller overtage ansvaret i misforstået hjælpsomhed? Hvis I scorer højt på tryghed og samhørighed, skulle det ikke være svært at rette op på punktet 'støtte.' - men ellers kan det blive svært. Kig på de svar, hvor du gav 5 points eller derunder, og bring problemet op i familien.

  Familiens medlemmer føler sig næppe alle sammen som ægte, fuldgyldige medlemmer af 'klanen'. Hvem er det, der er udenfor? Kig engang på de roller, I hver især spiller: hvem er mascotten, helten, osv. (læs evt. artiken Helt, Syndebuk, Drømmer eller Maskot) De roller, vi tager i familien, præger os resten af livet. Måske er det tid at give dem et eftersyn. Bring emnet op i familien og tag en åben samtale om det.

  1–4.5

  Der er ikke megen følelsesmæssig tryghed hos jer. Familiens medlemmer skjuler følelser og tanker for hinanden og skaber afstand til hinanden, hvorved utrygheden forøges. Små, hvide løgne og nødudveje griber om sig og skaber et net af fortielser og misforståelser. Begynd at sige sandheden idag!

  Familien er ikke nogen sikker base for medlemmerne, som hver især må søge støtte og opmuntring andre steder - hvis de da gør det. Heldigvis er det aldrig for sent at ændre kurs i en familie, og hvis du som voksen vil skabe trygge, glade børn, så er det på tide at gå i igang. Begynd med dig selv!

  Hvad er det egentlig, der holder jer sammen som familie? Hvis I ikke tilfældigvis var født ind i familieskabet, ville I mon så overhovedet vælge hinandens selskab? I vil uden tvivl kunne drage nytte af nogle samtaler med en familievejleder.

  ·         Hvis en score var under 5, kan jeres familie være i knibe, og familie- eller parterapi kan måske afhjælpe problemerne.

  ·         Hvis scores ligger mellem 6 og 7 er der måske ingen umiddelbar fare - men der er stadig områder, der kan fungere bedre

  ·       Hvis scores ligger mellem 8 og 9 på alle områder, så er jeres familie stærk og funktionel. Men det vidste du nok godt i forvejen!